Svensk
In English
Dansk

Vedligeholdelse

Vedligeholdelsesintervallet er afhængigt af, hvilke komponenter der indgår i stationen, samt hvilket interval leverandøren af disse har angivet. Graden af vedligeholdelse påvirkes også af det udendørs miljø, stationen er placeret i. Stationer i belastende miljøer kræver mere opmærksomhed.

Levetid

En transformators levetid afhænger af de forskellige komponenter, den består af. Vedligeholdelse og service af stationen forlænger levetiden. Det er også af betydning for levetiden, hvilket udendørs miljø stationen er placeret i.

Eksempler på belastende miljøer, som forkorter levetiden, er et fugtigt miljø, saltbelastninger for stationer tæt ved havet samt stationer i landbrugsmiljøer eller tæt på fabrikker med ”snavset luft”. Vi forventer i normaltilfældet en levetid på op til 40 år.

Opstilling og konstruktion af stationen

Det sted, hvor stationen skal placeres, skal have en stabil og afrettet bund på stationens mål plus en meter. Det anbefales, at der udlægges et bundlag af mellemgroft eller groft grus omkring stationen. Se separat opstillingsanvisning.

Opstillingen af stationen er af stor betydning for at forebygge fremtidige skader. En højtliggende placering med god dræning af fundamentet er en god forudsætning for, at stationen vil få en lang levetid uden mekaniske eller elektriske problemer.

Med monteret transformator fra fabrik
Transformatoren er monteret og placeret på stålbjælker, som er integreret i stationens fundament. Kontakt Holtab for yderligere information om de forskellige stationsmodeller.
Download
Du kan hente manualer og produktkataloger i pdf-format:
Referencebilleder
Vi prøver altid at levere så smagfulde og formålstjenlige løsninger som muligt. Du er velkommen til at se nærmere på nogle eksempler på udformning af eksteriøret.
Billedgalleri »