Svensk
In English
Dansk

Holtabs værdier

Fundamentet for hele vores arbejde er de fælles definerede værdier, hvor en stærk etisk og moralsk grundholdning præger samtlige virksomhedens processer.
De politikker og procedurer, som er gældende for de forskellige virksomhedsområder, beskrives i virksomhedssystemet, hvor man finder den rette information for alle, og som definerer forudsætningerne for Holtabs arbejde med kvalitet, miljø og arbejdsmiljø.

Kvalitet angår alle

Holtabs organisation fremmer procestænkning og evnen til at effektuere, hvilket er forudsætningerne for et aktivt kvalitetsarbejde.

Kvalitet opnås, når vi opfylder kundens krav og ønsker (nødvendig kvalitet), og især, hvis vi overgår deres forventninger (oplevet kvalitet).

Vores arbejdsmetode med dokumenterede tjekpunkter for både montør og slutkontrollant indebærer en ensartet og høj produktkvalitet sammen med det aktive forbedringsarbejde, vi udfører med baggrund i alle medarbejderes input og effektuering af synspunkter og forholdsregler.

Virksomhedsudvikling

Holtab arbejder systematisk med egenkontrol og interne revisioner, idet ISO-systemerne er vores faktiske kvalitets- og miljøledelsessystemer (certificeret af Det Norske Veritas).

Arbejdsmiljø og brandsikring vurderes løbende gennem regelmæssige sikkerhedsrunderinger. Sikkerhedsorganisationen følger, på højeste ledelsesniveau, op på, at forholdsreglerne bliver gennemført.
Miljøpolitik
Kvalitetspolitik
Arbejdsmiljøpolitik
Download
Du kan downloade Holtab kvalitet, miljø-og sikkerhedspolitik, mappe hvis elprojektet i Nepal, såvel som vores produkt katalog: