Svensk
In English
Dansk

Energi

Vi er totalleverandør til nordiske el-forsyningsselskaber, når det drejer sig om konstruktion og bygning af netstationer og lavspændingskoblingsanlæg.
Kundereportage Vattenfall

En unik alt i en-løsning, perfekt til Hjuleberg vindkraftpark

Lars Ohlsson
VD Falbygdens Energi

– De tekniska lösningarna måste vara klara när kraven kommer på hur vi ska mäta, förklarar Lars Ohlsson.
 
Så när Lars fick frågan om att ta över rodret i Falköping ställde han som ultimatum att få driva företaget som ett utvecklingsbolag med fokus på smarta elnät. Och det fick han.
 
På Falbygdens Energi arbetar också Henrik Kylander, som ingått i ett entreprenörsprogram inom Göteborgs Energi.
 
– Min idé var att utveckla smartare nätstationer. Efter ett år fick jag presentera min idé för styrelsen i något som likande Draknästet och fick tummen upp för mitt projekt, berättar Henrik Kylander.
 
Den smartare nätstationen med fjärrstyrda frånskiljaren samt kvalitetsmätning minimerar antalet avbrottsminuter för abonnenten vid elavbrott genom att man på distans kan koppla om till ett fungerande nät. Dessutom slipper man skicka ut montörer.
 
– Fjärrstyrda frånskiljare och kvalitetsmätning blev en konkret standard hos Falbygden Energi och där kom Holtab in i bilden med att se till att utrustningen installerades i nätstationerna, berättar Lars Ohlsson.
 

Strukturerat samarbete

Efter att ha samarbetat under ett tiotal år träffades Falbygdens Energi och Holtab i våras för att dra upp riktlinjerna för ett mer strukturerat samarbete. Som en del i detta kommer Holtab bygga och bestycka den nätstation som Falbygdens Energi ska ha med på EBR Metod- och maskindagar i Gävle i maj 2014.
 
Av de åtta visningsstationerna kommer Falbygdens Energi tillsammans med Eon Elnät att ansvara för den med temat Ny nätteknik.
 
– Vi vill ha en station som ska byggas i moduler i ett optionsprogram. Man ska kunna börja med en enklare station och komplettera allt eftersom kraven höjs, säger Lars Ohlsson.
 

Konservativ bransch

Att kraven kommer är säkert, men när är mer tveksamt, därför menar Lars Ohlsson att det är viktigt att ha framförhållning.
 
– Branschen är konservativ och det är våra krav som får driva utvecklingen, men på sikt är det en win-win-situation för utveckling och försäljning.
 
Peter Stamming på Holtab håller med om den analysen.
 
– Förändringar är inget som sker över en natt. Man vill gärna se vad andra gör innan man vågar sig på en förändring, men Falbygdens Energi ligger i framkant när det gäller tänket med smarta elnät. Vi har ett mycket bra samarbete och är glada över att de vänt sig till oss med de här framtidsfrågorna. 
Henrik Kylander på Falbygdens Energi och Peter Stamming från Holtab framför Holtabs lågspänningsställverk med RTU-lösning från ABB.
Kontakter Holtab
Ebbe Klarskov
Salg energi