Svensk
In English
Dansk

Byggebeskrivelse

Stål som byggemateriale

Vi benytter stål som konstruktionsmateriale til vores transformerstationer, et naturligt valg på grund af materialets gode egenskaber. Stål er stærkt, formbart og omkostningseffektivt og kan benyttes i mange sammenhænge.

 

Det svenske Naturvårdsverket har klassificeret stål som det mest miljøvenlige konstruktionsmateriale.

 

  • Stål er 100 procent genvindingsbart.
  • Stål fremstilles, helt eller delvist, af genvundet materiale.
  • Stål indgår i et evigt kredsløb. Det kan genvindes uden direkte kvalitetstab.

 

Aluzink

Transformerstationernes materiale og overfladebehandling er af afgørende betydning for stationernes levetid. Det pladestål, vi benytter i vores produktion, er aluzink. Kombinationen aluminium og zink giver en særdeles god beskyttelse mod korrosion, hvor zinken med sin katodiske beskyttelse supplerer aluminiummet i tilfælde af eventuelle ridser.

Aluzink fungerer godt i udsatte miljøer, hvor andre typer overfladebehandlinger ikke er anvendelige. Aluzink giver for eksempel op til seks gange bedre korrosionsbeskyttelse end varmforzinket plademetal. Aluzink er et godt miljøvalg. Dels på grund af en lang levetid, og dels ud fra et genvindingssynspunkt.

Den del af stationen, som befinder sig over jorden, er fremstillet af aluzink AZ150, mens stationens fundament er fremstillet af beton. Ved stålfundament er fundamentet udført i AZ185, som giver en kraftigere beskyttelse. Dette for at kunne tåle den hårdere belastning, som fundamentet udsættes for, når det er gravet ned i jorden.

Eksteriør

Fundament

Fundament er i beton, men hvis stålfundamentet er alle fundamentets metaloverflader males med en maling, der er fremstillet til brug på zinkbelagte overflader, og som har en særdeles god vedhæftningsevne. Den alkaliske maling har korrosionsforebyggende egenskaber, hvilket gør den særdeles velegnet som maling på overflader, der udsættes for fugt, idet elektrokemiske reaktioner forhindres.

 

Ydervægge

Efter grundmaling af stationens ydervægge males disse med vandbaseret maling. Malingen egner sig godt til behandlede metaloverflader og er nem at udbedre eventuelle skader med. Farver tilbydes efter NCS-skalaen.

 

Stationen leveres som standard med glatte vægge, men med en struktur fra malingen.

 

Den udvendige udformning af stationen, såsom valg af farve, udvendig beklædning med mere, er stort set ubegrænset. Som tilvalg til udvendig beklædning er der blandt andet tre forskellige paneltyper i plademetal at vælge imellem.

Tag

Taget grundmales og males derefter med samme type maling, som benyttes til stationens ydervægge. Taget tilbydes i farver efter NCS-skalaen. Alle standardtage har en hældning på mindst fem grader, således at vandet kan løbe af.

 

Vi kan tilbyde mange forskellige udformninger af taget. For eksempel sadeltag med 20 eller 30 graders hældning, valmet tag eller rundt tag.

 

Udvendig lås ved udendørs betjent station

Transformatorstationens yderdøre aflåses med hængelås. Et dæksel beskytter hængelåsen mod fugt og is. For at minimere antallet af hængelåse på visse stationstyper åbnes transformatordøren fra lavspændingsrummet.

Interiør

Inderside af tag samt loft på
udendørs betjent station

Loftet og indersiden af taget på vores stationer er forsynet med en gennemtestet belægningsmasse med god absorptions- og fordampningsevne, hvilket forhindrer kondensdryp. Belægningsmassen har god vedhæftningsevne på de fleste underlag samt god varmeisolerende funktion på tage af metalplade eller aluminium.

Belægningsmassen er modstandsdygtig mod brand og flammedannelse i henhold til brandklasse NT Fire 004 Klasse 1. I øvrigt afgiver massen ingen emissioner til omgivelserne og virker vibrations- og akustikdæmpende.

Belægningsmassen benyttes primært i vores stationer på grund af den gode evne til at forhindre dråbedannelse af kondensvand på el-udstyret i stationen. Indeklimaet i stationen bliver betragtelig bedre takket være massens funktion.
Kabelkælder
Ved hjælp af ventiler, som er monteret i stationens fundament, opstår der træk i kabelkælderen, hvilket forhindrer kondensdannelse på undersiden af gulvpladerne.

Loftventilation
Rummet mellem stationens tag og loft er ventileret via en sprække ved tagrammen, hvilket holder isoleringen tør og forhindrer kondensdannelse på indersiden af taget.

Transformerrum

Opsamling af oliespild
Ved en eventuel beskadigelse i en olieisoleret transformer er der altid risiko for lækage. Der er derfor en fordybning i betonpladen for oliedryb, men vi levere gerne et opsamlingskar udført i stål under transformeren, som kan rumme hele transformerens oliebeholdning. For at undgå forurening af naturen samles oliespildet i opsamlingskarret.

Gulv
Karret til opsamling af oliespild fungerer også som stationens gulv. Hvis transformatoren ikke er fabriksmonteret, medfølger der løse bjælker til at stille den på. Gulvet er imidlertid ikke bygget til at kunne bære transformatorens vægt, hvorfor gulvet skal hvile direkte på den underliggende jord. Det er således jorden, der bærer transformatoren.

Ventilation
Ventilationen i transformatorrummet bygger på selvventilationsprincippet. Store ventilationsgitre, som er lavt placeret, suger luft ind udefra. Luften opvarmes af transformatoren for derefter at forlade stationen gennem det øverste ventilationsgitter, alternativt i tagrammen.

I visse tilfælde kan det være nødvendigt med forceret køling. I disse tilfælde kan der monteres en termostatstyret ventilator til forbedring af ventilationen.
Download
Du kan hente manualer og produktkataloger i pdf-format:
Referencebilleder
Vi prøver altid at levere så smagfulde og formålstjenlige løsninger som muligt. Du er velkommen til at se nærmere på nogle eksempler på udformning af eksteriøret.
Billedgalleri »